TRIANGELinqubomgomo yekhwalithi eqondiswe ukwenza ukukhiqizwa kwekhwalithi kumazinga omhlaba ukugcina ukwaneliseka kwamakhasimende kuhlezi kusezingeni eliphezulu kuqukethe amanani anikezwe ngezansi;

Ukungakwenzi ukuvunyelwa kwekhwalithi kunoma yisiphi isinyathelo, kusukela ekukhiqizeni kuya ekuthunyelweni.

Ukuqhubeka nokuthuthukisa uhlelo lwethu lokuphatha ikhwalithi ukuze sifeze izimfuneko Zezinga futhi sinikeze ukwaneliseka kwamakhasimende okuqhubekayo.

Ukunciphisa izindleko, khulisa ukusebenza kahle ngendlela yokuthuthukisa okuqhubekayo.

Ukuze kuqhutshekwe nokuqwashisa ngekhwalithi, ukunikeza abasebenzi bethu ukuqeqeshwa njalo.

Ukuze ukhiqize ngamazinga omhlaba ukuhola imboni ukuthola izitifiketi ezidingekayo.

IZIQINISEKISO ZETHU

img